Algemene voorwaarden 

 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier, voorzien van handtekening en pasfoto (of digitaal), volledig in te vullen en in te leveren of te verzenden. Bij elke inschrijving betaalt het nieuwe lid € 15,- eenmalige inschrijfkosten.
 2. Er is een mogelijkheid voor het volgen van een gratis proefles.
 3. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van Private Victory blijft het lid verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.
 4. Tijdelijk bevriezen in geval van een zwangerschap, operatie, blessure of ziekte is mogelijk.
 5. Private Victory behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag leden te weigeren en abonnementen voortijdig dan wel per direct te beëindigen.
 6. Beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren per brief of e-mail. Het lid ontvangt vervolgens een bevestiging dat het lidmaatschap is beëindigd.
 7. De opzegtermijn bedraagt één maand.
 8. Bij ondertekening verklaart het lid de door Private Victory opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich ervan bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot de gymzaal kan worden geweigerd.
 9. Contributiebetaling bij voorkeur automatisch per bank, hiervoor dient u de volgende gegevens te gebruiken: ABN AMRO t.n.v. Private Victory, IBAN NR: NL40 ABNA 0506 0670 76. Hierbij vermelden: Contributie kickboksen/boksen 'Voornaam en achternaam'.
 10. Bij inschrijving voor de 15de van de maand is men volledige contributie verschuldigd.
 11. Bij inschrijving na de 15de van de maand is men de helft van de contributie verschuldigd.
 12. Voor minderjarigen is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger nodig, middels een handtekening van ouder/voogd op het inschrijfformulier.
 13. Er geldt geen restitutie voor het vervallen van lessen door vakantie of feestdagen.
 14. De trainer zal trainingen verzorgen voor zowel recreatieve leden als wedstrijdkickboksers en -boksers.
 15. Materialen in bruikleen van de club dienen op een nette manier gehanteerd te worden.
 16. Indien materialen beschadigd raken door onverantwoordelijk gedrag van een lid, kan deze schade op hem of haar verhaald worden.
 17. Kickboksschool Private Victory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden materiële (bijv. diefstal) of immateriële schade (bijv. letsel) opgelopen of ontstaan tijdens de trainingen, wedstrijden of andere verenigingsactiviteiten.
 18. Kickboksen/boksen is een fysiek zware sport. Het wordt leden dan ook geadviseerd om overleg te plegen met hun huisarts over hun gezondheid om trainingen/wedstrijden verantwoord te kunnen volgen.
 19. Kickboksschool Private Victory is niet aansprakelijk voor kickboks- of boksactiviteiten die buiten de vereniging plaatsvinden.
 20. Aan de kickboks-/bokssport zijn risico’s verbonden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart hij/zij (indien minderjarig ouder/voogd) bekend te zijn met deze risico’s en deze te aanvaarden als zijnde zijn/haar eigen risico.
 21. Na aanmelding dient ieder lid na één maand over een volledige uitrusting te beschikken. 
 22. Van elk lid wordt een digitale foto genomen (of hij/zij levert een pasfoto in), deze wordt alleen voor administratieve doeleinden gebruikt.